Copyright 2004-2015 Marnix Berkhoff
BERKHOF - BERKHOFF
1500    genealogy - genealogie    2000+
Help Us
Gegevensbescherming  Privacy en genealogie staan op gespannen voet met elkaar. Volgens de Nederlandse privacy wetgeving is  het niet toegestaan informatie openbaar te maken over levende personen of zelfs om ze te verzamelen,  anders dan voor strikt persoonlijk gebruik. Genealogen daarentegen willen hun stamboom reconstrueren  en delen met anderen. Geinteresseerde familieleden zien graag hun naam opgenomen in de stamboom,  maar willen wel hun `schoenmaat´ privé houden. Een moreel dilemma dus.   Om aan alle behoeften tegemoet te komen, publiceert deze website beperkt informatie over individuele  levende familie leden. In de verschillende stambomen kan de volgende informatie over levende personen  terug gevonden worden: 1). voorn(a)m(en); 2). achternaam; 3). geboorteplaats; 4). familierelatie.   Deze informatie is een standaard privacy instelling van `Pro-Gen´, de gebruikt genealogie software. De op  de website weergegeven informatie kan op verzoek aangepast worden, voor u zelf of voor familie leden in  de eerste graad (ouders, kinderen, broers & zussen).   Door het invullen van een Help Ons Formulier (Word-document), kunnen bezoekers ons helpen de  verschillende stambomen te reconstrueren. Ontvangen formulieren worden verstuurd naar de vermelde  leden van de Onderzoeks Groep. De informatie wordt (na enige tijd) ook gepubliceerd op deze website. We  gaan er van uit dat inzenders hiermee instemmen. Tenzij zij dit nadrukkelijk anders aangegeven.  
Achternaamdragers kunnen (ook) deelnemen aan het DNA-Projekt. Om zinvol deel te nemen, wordt van deelnemers verwacht dat zij hun direkte  mannelijke afstammingslijn kenbaar maken tot de oudst bekende voorvader. Hiervoor kan een DNA Deelnemers Formulier worden ingevuld. Deze  formulieren worden verstuurd aan de andere DNA projektdeelnemers en aan de vermelde leden van de Onderzoeks Groep. Deelname is mogelijk op  anonieme basis, uitgezonderd voor de achternaam. Uit het rondgestuurde DNA Deelnemers formulier worden dan de gegevens van de deelnemer en  zijn vader weggelaten. De projectleider treedt verder op als tussenpersoon voor correspondentie.  
Home History Farms Maps Families Email